Parentelen

In het menu hebben wij een 2-tal parentelen opgenomen, die desgewenst uitgeprint kunnen worden. Het parenteel van Adriaan Eysermans (220 pagina's) bevat (voor zover bekend) alle nakomelingen van onze stamvader. Hier kunt u ook de afstammelingen van Jan Baptist Eijsermans (1845-1903) en van Cornelis Eijsermans (1849-1936) vinden.Het Parenteel van Lucas Eijsermans (21 pagina's) bevat Eijsermansen die oorspronkelijk ook uit België stammen, doch niet tot de nakomelingen van onze stamvader gerekend kunnen worden.

Ons verhaald begint met Adriaan Eysermans die omstreeks 1550 geboren moet zijn want in 1580 werd een kind van hem gedoopt in Turnhout. Hij trouwde met Dymphna. Men vond het niet nodig haar achternaam te noteren, wat in die tijd niet ongewoon was. Van dit echtpaar is slechts 1 zoon bekend die ook Adriaan genoemd werd en gedoopt werd in Turnhout op 16 april 1580. Hij trouwde aldaar op 13 september 1620 met de veel jongere Cornelia Dielkens (Dieltjens)

Cornelia werd gedoopt in Turnhout op 8 maart 1601 als dochter van Jan Dielkens en Maria (ook haar achternaam werd niet genoteerd) Van dit echtpaar zijn 5 kinderen bekend; Petrus, Dymphna, Anna, Joannes en Catharina. De oudste zoon Petrus werd gedoopt in Turnhout op 22 juni 1621. Hij werd in Turnhout begraven op 23 juni 1679.

 Als u wilt weten hoe het verhaal verder gaat, click dan in het menu op: Adriaan Eysermans, de stamvader.

 

 

Vooraan in het midden; Piet Eijsermans (1903-1987), links naast hem: Nelis van Broekhoven (1899-1981)

Na afloop van de wielerwedstrijd maakte het clubje een rondrit door Antwerpen

 

Het woonhuis (architectuur: Amsterdamse school) aan de Tilburgseweg 104 te Goirle waar Petrus Johannes (Piet) Eijsermans op 28 februari 1987 overleden is

Consequente spelling van de namen Eijsermans en Eysermans.

 

Het mag beslist uniek genoemd worden dat de namen van onze familieleden in Nederland consequent geschreven werden als Eijsermans, en in België even consequent als Eysermans. De meeste familienamen veranderden in de loop der tijd door vergissingen bij de inschrijvingen in de burgerlijke stand of in kerkboeken. Zo werd Colstere, Colsteren, Kolsteren en Kolsters.